jan 042012
 

Professor i økonomi Jakob Brøchner Madsen var en af de meget få økonomer, der fra et tidligt tidspunkt advarede mod overophedningen på det danske boligmarked. Allerede i 2003 kom han med de første advarsler om, at væksten i boligpriserne var uholdbar. Dengang var han professor på Københavns Universitet. Siden er han flyttet til Australien, hvor han i dag er professor ved Monash Universitet.

Professor Jakob Brøchner Madsen

Stavnsbundet.dk fangede professoren trods 10 timers tidsforskel og stillede ham en række spørgsmål om dansk økonomi.

Hvad er det, der sker med økonomien?

Der har været en massiv gældsoppustning i Danmark og i Europa. Gælden er blusset op til dimensioner, som vi aldrig har set før i verdenshistorien, siden kredit blev opfundet for 5-600 år siden. For mange enkeltindivider har gælden nået en størrelse, hvor den ganske enkelt ikke kan betales tilbage. En del af opsvinget har simpelthen været drevet for lånte penge. De skal betales tilbage nu.

Obligationsgælden for ejerboliger og fritidshuse i Danmark (klik på billedet for at se grafen ordentligt)

Hvordan kommer vi som nation til at betale de lånte penge tilbage?

Det kommer til at mærkes på flere måder:

Der vil være mindre efterspørgsel. Når der er mindre efterspørgsel, så er der mindre vækst. Og når der kommer mindre vækst, så betyder det, at indkomsten ikke stiger så meget, som den ville, hvis ikke vi havde haft det her kunstige boble. Der har ikke været fald i lønningerne endnu, men det kommer. I Grækenland og i mange stater i USA, er det i gang. Jeg ved f.eks., at i universitetssektoren i USA er lønnen faldet med otte procent i 2011.

En anden ting man vil kunne iagttage er stigende arbejdsløshed. Beskæftigelsen burde allerede være faldet. Det er svært at forklare, at det ikke er sket endnu, men mistanken falder på, at det simpelthen er de polske arbejdere, som er draget hjem.

En tredje ting vil være, at det bliver sværere for iværksættere at få kredit til at starte en virksomhed op. Normalt bruger iværksætteren sit hus som pant, men med faldende huspriser er der ikke så meget at låne af, så alt andet lige vil det betyde færre iværksættere.

Hvem skal betale?

Det bliver alle. Aktieejerne har allerede betalt en del. Arbejderne har betalt gennem en mindre lønstigningstakst. En tredje gruppe – og den har jeg særlig sympati for – er småsparerne. De betaler også en del af gildet, når renten er så lav, som den er nu. Det gør de, fordi inflationen er højere end renten, så man i praksis betaler penge for at spare op. Også bankerne betaler gennem store afskrivninger. Det er i modsætning til USA, hvor Wall Street tilsyneladende slipper for at betale.

Start afspilleren, hvis du vil vide, hvad professoren mener om afdragsfrihed og flexlån. På lettere gebrokkent dansk og med australsk fuglekvidder i baggrunden.

Professor Jakob Brøchner Madsen om afdragsfrihed og flexlån by Stavnsbundet.dk

Ifølge professoren er en af grundene til de lave danske renter, at vi som nordboer har en høj skyldnermoral. Pengene flygter simpelthen nordpå. Start afspilleren og hør ham udlægge dette samt de finansielle markeder, som han beskriver som “rationelle i deres irrationalitet”.

Professor Jakob Brøchner Madsen om gældsmoral og finansielle markeder by Stavnsbundet.dk

Endelig kan du høre professoren komme med sine mest kvalificerede råd til teknisk insolvente boligejere. Hvis du vil nøjes med en opsummering, er den som følger: Søg professionel hjælp og begynd at betale af på gælden.

Professor Jakob Brøchner Madsens råd til de teknisk insolvente by Stavnsbundet.dk

nov 032011
 
IMG_2956

Danmark mangler forståelse for, at vi er et land i krise, mener Curt Liliegreen, som er sekretariatschef i Boligøkonomisk videncenter.

Videncentret, som er lavet af Realdania, fik følgende opdrag, da det blev dannet i 2009: “Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009 – 2012 skal skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark. Baggrunden for initiativet er den danske og internationale økonomiske krise, som for alvor slog igennem i efteråret 2008.”

Se Curt Liliegreen udlægge boligboble, finanskrise og boligøkonomi herunder: